Black Mountains

Tekst i fot.
Krystian Pietruszka
Lic.
©
Czasoprzestrzeń
Walia, Black Mountains, okolice Hay Bluff 52°2′32″N 3°6′35″W
Czarne Góry to góry stosunkowo niskie, gdyż nie przekraczają tysiąca metrów nad poziom morza.
Czarne Góry / Black Mountains (Walia / Wales)

Czarne Góry zostały wypiętrzone w orogenezie hercyńskiej. Rzeźba tych gór ukształtowała się w wyniku procesów egzogenicznych. W przypadku kilku dolin, podczas ostatniego zlodowacenia, wyraźnie zaznaczyła się działalność lądolodu, który w tej okolicy znalazł się na granicy zasięgu.

Komentarze / Comments

Dodaj / Add