Osuwisko

Tekst i fot.
Krystian Pietruszka
Lic.
©
Czasoprzestrzeń
Walia, Black Mountains, okolice osuwiska Black Darren 51°57′39,1″N 3°1′29,3″W
Osuwiska mogą mieć różną kubaturę. Największe z nich mocno rysują się w krajobrazie i są zauważane nawet przez niewprawne oko.
Osuwisko Black Darren

Strome zbocza głęboko rzeźbionych, u-kształtnych dolin polodowcowych, geologia (uławicone piaskowce) i klimat peryglacjalny, to idealne warunki do powstawania osuwisk.

Black Mountains, buduje stary, czerwony piaskowiec okresu dewońskiego.

Komentarze / Comments

Dodaj / Add