Puszcza Karpacka / Carpathian Forest

Tekst i fot.
Krystian Pietruszka
Lic.
©
Czasoprzestrzeń
Karpaty, Beskid Żywiecki 49°24′36,2″N 19°11′11,7″E
Obszar Karpat porośnięty lasami jest określany mianem Puszczy Karpackiej.
Puszcza Karpacka / Carpathian Forest

Naturalne lasy dolnoreglowe zachowały się w Karpatach tylko w trudno dostępnych miejscach, w parkach narodowych i w rezerwatach przyrody. Dominuje tu zespół leśny żyznej buczyny karpackiej (Dentario glandulosae-Fagetum). Panującymi gatunkami są buk (Fagus sylvatica) i jodła (Abies alba), ponadto występuje świerk (Picea abies), jawor (Acer pseudoplatanus) i wiąz górski (Ulmus glabra).

Komentarze / Comments

Dodaj / Add