Anglia-Walia – pogranicze

Tekst i fot.
Krystian Pietruszka
Lic.
©
Czasoprzestrzeń
Dolina Monnow, okolice Oldcastle 51°55′2,1″N 2°58′21,6″W
Strumień graniczny tworzy przepiękne, odludne uroczysko.
Pogranicze angielsko-walijskie

W górach Black Mountains (wal. Y Mynyddoedd Duon), linię graniczną tworzy malowniczy strumień Monnow.

Jesienią 2009 roku, miejsce prezentowane na fotografii przestało być dzikie, zostało zniszczone. Kładkę nad rzeką odbudowano.

Walia (wal. Cymru, ang. Wales), należy do najbardziej górzystych terenów Wielkiej Brytanii, zaś Anglia to obszar łagodnych wzniesień, pól uprawnych i soczyście zielonej trawy. Historycznie i kulturowo to dwie odrębne krainy. Różnice odnajdziemy nie tylko w krajobrazie, ale również w głęboko zakorzenionych tradycjach i poczuciu własnej tożsamości mieszkańców tych ziem.

Komentarze / Comments

Dodaj / Add