Zasady i konwencje typograficzne stosowane na stronach Geocontext

Autor
Krystian Pietruszka
Data publikacji

1. Znak myślnika

Znak myślnika stosujemy do zakresów liczbowych i innych zakresów. Znak myślnika poprzedzamy i kończymy spacją (ryc. 1).

 • miał 8 – 10 lat
 • w strefie tundry sezon wegetacyjny trwa 2 – 3 miesiące
 • (Rosja – Siewierobajkalsk)
Ryc. 1. Przykłady zakresów liczbowych

Do przedziałów liczbowych, przedziałów czasowych i innych przedziałów. Przed i za myślnikiem nie stosujemy spacji (ryc. 2).

 • na wysokości 1000–1500 m znajduje się piętro regla górnego
 • przedział stron s. 32–40
 • sierpień–wrzesień
 • w latach 1989–2001
 • pociąg Moskwa–Władywostok
Ryc. 2. Przykłady przedziałów liczbowych

Generalna zasada z Wikipedii: w przypadku zestawień liczbowych, półpauzę stosuje się bez spacji dla oznaczania wszystkich wartości z danego zakresu (np. w latach 1900–2000), a rozdziela spacjami, jeśli chodzi o tylko jedną wartość z danego zakresu (w sformułowaniach oznaczających przybliżenie, np. miał 6 – 8 lat).

Użytkownicy komputerów korzystający ze standardowej klawiatury mogą mieć problemy z prawidłowym wprowadzeniem znaku pauzy. Służą do tego specjalne tablice znaków dostępne w programach do edycji, bądź poprostu wystarczy skopiować ten znak i stosować dosyć niewygodną metodę kopiuj-wklej. Stąd możesz skopiować: (–).

2. Znak minus

Znak minus w typografi internetowej jest tożsamy ze znakiem dywiz. Znak minus jest stosowany do zapisu daty oraz w kodach pocztowych, numerach telefonu i nazwach chemicznych (ryc. 3).

 • biało-czerwona
 • dwu-, trzy- lub czteroliterowy
 • 29-krotny
 • data: 2008-08-08
 • K‑219
Ryc. 3. Przykłady zastosowania znaku minus

Z większości standardowych klawiatur komputerowych, można wprowadzić znak minus: (-).

Podobne strony / Similar pages

 • Obecnie brak

Komentarze / Comments

Dodaj / Add